Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis (tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų koeficientai, kurie nurodyti BMA ir MMA dydžiais):

  • Direktorius – 28,68;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato) - 22,4;
  • Pedagogai (auklėtojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai) – nuo 12,75 iki 17,93;
  • Administracijos darbuotojai (sekretorius, pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams, buhalteris) – nuo 8,3 iki 13,1;
  • Pagalbinis ir kitas aptarnaujantis personalas - MMA (300 €).