Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis (tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų koeficientai, kurie nurodyti BMA (35,5) ir MMA (350 €) dydžiais):

  • Direktorius – 32;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato) – 22,6;
  • Pedagogai (auklėtojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai) – nuo 13,75 iki 19,63;
  • Administracijos darbuotojai (sekretorius, pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams, buhalteris) – MMA, nuo 10,63 iki 14,1;
  • Pagalbinis ir kitas aptarnaujantis personalas – MMA (350 €).