Grupių tėvų susirinkimai

2018 m. rugsėjo 24-27 dienomis organizuojami grupių tėvų susirinkimai:

Rugsėjo 24 d. 17 val. – „Kiškučių“ grupės;

Rugsėjo 25 d. 17 val. – „Nykštukų“ grupės;

Rugsėjo 26 d. 17 val. – „Pelėdžiukų“ grupės;

Rugsėjo 27 d. 17 val. – „Varpukų“ grupės.

Darbotvarkė:

 1. Vaikų amžiaus tarpsnių psichologiniai aspektai – psichologė;
 2. Ugdymo programos, projektai, planai, veiklos organizavimas, grupės vaikų pasiekimai;
 3. Bendra grupių ir įstaigos tvarka;
 4. Papildomos ir pramoginės veiklos organizavimo galimybės;
 5. Priešmokyklinio ugdymo aktualijos nuo 2019 m. rugsėjo;
 6. Grupės tėvų komitetų rinkimai. Atstovų delegavimas į darželio tarybą.

KVIEČIAME DALYVAUTI!

Administracija

Dėl grupių darbo laiko nuo rugsėjo 3 d.

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. „Kiškučių“ grupė dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val.

Pageidaujantys vaikus atvesti į lopšelį-darželį nuo 7.00 val. turi parašyti prašymą (forma yra grupėse) ir visų grupių vaikus vesti į „Kiškučių“ grupę (II korpusas, I aukštas, įėjimas iš kiemo pusės). Primename, kad kitų grupių vaikai, kurie pageidaus lankyti nuo 7 val., turi būti atvedami į „Kiškučių“ grupę, o iš ten juos 7.30 val. pasiims grupių auklėtojos.

„Varpukų“, „Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupės dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.  

Administracija

Informacija dėl maitinimo organizavimo nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.

Vaikų maitinimas Žiežmarių lopšelyje-darželyje „Varpelis” nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. bus organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pagal tai, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paruoštu, suderintu ir patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų 15 dienų valgiaraščiu.

Lopšelis-darželis ,,Varpelis“, kaip ir anksčiau, dalyvauja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje“, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Vaikų mitybai papildomai skiriama pieno produktų ir šviežių vaisių.

15 dienų valgiaraštis iki 3-jų metų vaikams
15 dienų valgiaraštis nuo 3-jų metų vaikams
Dėl negalimų maisto produktų
Apie maiste esančius alergenus
Informacija kur kreiptis
Maisto pasirinkimo piramidė
Sveikos mitybos rekomendacijos

Priminimas lopšelio-darželio „Varpelis“ vaikų tėvams, kurie po vasaros atostogų ruošiasi atvesti vaikus į ugdymo įstaigą

Primename, kad vadovaujantis Atlyginimo už vaiko išlaikymą tvarkos aprašu (10, 11, 12 ir 13 p.) ir Higienos norma HN 75:2016 (79 p.), atvedant vaikus į lopšelį-darželį po atostogų privaloma atnešti šiuos dokumentus:

 1. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) (pirmą atėjimo į lopšelį-darželį dieną).
 2. Kitus būtinus dokumentus pagal šeimos statusą (šeimos sudėties pažymą, gimimo, mirties liudijimų kopijas, pažymas iš mokymo, tarnybos vietų, pedagoginės psichologinės tarnybos ir kt.) – iki rugsėjo 10 d.
 3. Asmeninius vaiko daiktus (šlepetes, drabužėlių pakaitą, kepuraitę nuo saulės, šukas, vienkartines nosinaites ir pan.).

Laukiame sugrįžtant!

Informacija būsimiems lopšelio-darželio „Varpelis“ ugdytiniams

Dėl naujai priimtų vaikų lankymo, ugdymo sutarčių pasirašymo ir visos būtinos informacijos prašome kreiptis nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d.

Dokumentai, kuriuos reikia atsinešti ateinant į lopšelį-darželį:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją (pirmą apsilankymo dieną);
 2. Vaiko sveikatos pažymėjimą forma Nr. 027-1/a (kai planuosite pradėti bendrauti su kolektyvų);
 3. Dėl kitų reikalingų dokumentų informuosime individualiai.

Informacija dėl pažymų

Priėmimo laikas:

Pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–14.00 val.
Penktadienį 8.00-10.00 val.
Pietūs 12.00-12.30 val.

Telefonai pasiteiravimui: 8 346 58352; 8 682 41316

Nuo rugpjūčio 22 dienos kviesime naujokus susipažinti su darželiu, darbuotojais, pabūti grupėje, pabendrauti su kitais tėveliais ir vaikučiais. Lankytis grupėje bus galima kasdien iki rugpjūčio 30 d. nuo 9.00 iki 12.00 val.

Laukiame atvykstant!

Informacija apie žaidimo aikštelės atnaujinimą

Informuojame, kad 2018 m. birželio 25 d. pasirašyta sutartis su tiekėjais dėl žaidimo įrenginių pirkimo. Įrenginiai yra užsakyti, laukiame jų parvežant iš tiekėjų užsienyje ir atvežant bei sumontuojant lopšelio-darželio kieme (numatyta iki rugsėjo 1 d.).

Administracija

Dėl lopšelio-darželio darbo nuo liepos 2 d.

Informuojame, kad Žiežmarių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ nuo 2018 m. liepos 2 d. dirbs dvi mišrios grupes „Varpukų“ ir „Pelėdžiukų“, kurias lankys tie vaikai, kurių tėvai iš anksto apsisprendė lankyti įstaigą vasaros metu ir parašė prašymus bei pateikė kitus dokumentus. Lopšelį-darželį lankys ir Žiežmarių darželio-mokyklos „Vaikystės dvaras“ vaikai (pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos įsakymus).

Varpukų“ grupės darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val., „Pelėdžiukų“ grupės nuo 7.00 iki 17.30 val. Tėvai, kurie planuoja savo vaikus vesti nuo 7.00 val. turi apie tai informuoti grupės auklėtojas arba administraciją.

Darželio-mokyklos „Vaikystės dvaras“ tėvai, kurių vaikai laikinai priimti į lopšelį-darželį „Varpelis“, 2018 m. liepos 2 d. nuo 7.00 iki 9.00 val. turi užeiti pas direktorę ir pasirašyti ugdymo sutartis bei kitus reikalingus dokumentus. Laukiame atvykstant.

Linkime įdomių atostogų ir smagaus pabuvimo su draugais darželyje!

Dėl lopšelio-darželio „Varpelis“ darbo vasaros metu

Primename, kad Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ vasaros atostogos nuo 2016-06-01 iki 2016-08-31. Nuo 2018 m. birželio 1 d. dalis darbuotojų ir vaikų išėjo atostogauti. Veikia dvi grupės „Varpukų“ ir „Kiškučių“, jose dirba po 3 darbuotojus.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės 2018 m. gegužės 15 d. informaciniu raštu Nr. (3.11-V8E)-3-387 „Dėl darbo vasaros metu“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos 2018-06-06 įsakymu Nr. 10.1-DS-SV-165 „Dėl Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ laikino uždarymo“, Kaišiadorių rajone dirbs 3 ugdymo įstaigos, kurias pagal susitarimą lankys ir kitų, vasarai uždaromų, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai. Lopšelis-darželis „Varpelis“ nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. dalinai uždaromas. Tuo metu planuoja dirbti dvi budinčios mišrios grupės, kurias lankyti galės vaikai, kurių tėvai parašys prašymus ir pateiks pažymas iš darbdavio, kad jie tuo metu dirba ir darbdavys jiems negali suteikti atostogų. Užpildyti prašymus ir pristatyti pažymas iš darbdavio reikia iki 2018 m. birželio 20 d. (grupės auklėtojoms arba direktorei).

Papildoma informacija teikiama I-IV nuo 8.00 iki 12.00 val. tel. 8 346 58352 arba asmeniškai.

Linkime saugių bei įdomių atostogų ir smagaus pabuvimo su draugais darželyje!

Lopšelyje-darželyje pradedama teikti psichologinė pagalba

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 22 d. Žiežmarių lopšelyje-darželyje pradeda dirbti psichologė, kuri įdarbinta pagal projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ ir jai suteikiama darbo vieta šalių susitarimu su Vilniaus specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru. Ji teiks psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), įstaigos pedagogams ir kitiems darbuotojams. Tėveliai turės pasirašyti sutikimus dėl psichologės galimybės dirbti su jų vaiku (stebėti, vertinti, vykdyti užsiėmimus, tyrimus ir pan.). Prašymų formos yra grupėse.

Psichologės darbo laikas – kiekvieną pirmadienį nuo 9.00 iki 14.00 val. (darbo vieta – logopedės kabinetas).

Administracija