AKTUALI INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO!

Kaip pateikti ugdymo įstaigai elektroniniu būdu gautą vaiko sveikatos pažymėjimą?
Kaip žinia, nuo 2018 metų profilaktinio vaiko sveikatos patikrinimo pažymos formuojamos ir pateikiamos į E-sveikatos sistemą elektroniniu būdu. Jūsų vaiko MOKYKLOS visuomenės sveikatos specialistai E-sveikatos sistemoje išduotas pažymas gali matyti, Jums nereikia perduoti asmeniškai (popierinių pažymėjimų) ar pateikti pažymėjimo peržiūros kodą.

Dėmesio!

LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE tokia pati sistema dar yra diegiama, todėl darželinukų tėvai turi perduoti asmeniškai (popierinius sveikatos pažymėjimus) ikimokyklinio ugdymo mokytojams (grupės auklėtojams) arba išsiųsdami elektroniniu paštu (ldvarpelis@gmail.com) pažymėjimo kopiją.

Kaip gauti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą?
1. Prisijunkite prie www.esveikata.lt portalo. Susipažinkite (uždėkite varnelę) su pacientų, besijungiančių prie ESPBI IS portalo, supažindinimo forma.
2. Pasirinkite sritį – „Pažymos“.
3. Atidarykite peržiūros langą – „E027-1 Vaiko sveikatos pažymėjimas“.
4. Pasirinkite – „Sukurti pažymos peržiūros kodą“.
5. Pasirinkite – „Tęsti“ veiksmą.

Vaizdinė medžiaga: https://youtu.be/5J18TuMTgHA

Kaip peržiūrėti/atsisiųsti vaiko sveikatos pažymėjimą įvedus pažymos peržiūros kodą?
1. Prisijunkite prie www.esveikata.lt portalo.
2. Pasirinkite sritį – „Pacientams“.
3. Paspauskite – „Peržiūrėti pažymą“.
4. Langelyje „Peržiūros kodas“ įveskite vaiko pažymos peržiūros kodą; langelyje „Asmens gimimo data“ įveskite vaiko, kuriam buvo išrašyta pažyma gimimo datą.
5. Paspauskite mygtuką „Peržiūrėti“.

Informacija paruošta pagal internete viešai skelbiamą informaciją

Sveikatos apsaugos ministerijos raštas

Informacija būsimiems lopšelio-darželio “Varpelis” ugdytiniams

Dėl naujai priimtų vaikų lankymo ir visos būtinos informacijos prašome kreiptis nuo 2019 m. rugpjūčio 13 d.

Dokumentai, kuriuos reikia atsinešti ateinant į lopšelį-darželį:

  1. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
  2. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
  3. Kitas pažymas įrandančias galimas mokesčio lengvatas.

Priėmimas:

Pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–15.00 val.
Penktadienį 9.00-12.00 val.
Pietūs 12.00-12.30 val.

Pasiteiravimui: 8 346 58352; 8 682 41316. ldvarpelis @ gmail.com

Informacija apie lopšelio-darželio darbą po atostogų

Lopšelis-darželis po atostogų pradės dirbti 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Pradžioje veiks „Nykštukų“ grupė (I aukštas, įėjimas iš kiemo pusės).

Grupės darbo laikas nuo 7.00 iki 18.00 val.                

Ateinant į lopšelį-darželį (pirmą dieną) privaloma atsinešti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), asmeninius vaiko daiktus, mokesčio kvitelį/pavedimą, patvirtinantį apie atliktą išankstinį apmokėjimą (už rugpjūčio mėnesį) ir apmokėjimo kvitą už birželio mėnesį (kas pavėlavo susimokėti iki liepos 15 d.).

Primename, kad iš anksto, iki pirmos vaiko lankymo dienos, reikia sumokėti mokestį už visą pasirinktą (prašyme nurodytą) įstaigos lankymo laikotarpį.

Mokesčio kvitai bus pradedami išrašinėti nuo 2019 m. liepos 30 d.

Taip pat primename tiems, kurie pamiršo susimokėti mokestį už birželio mėnesio lankymą, tai padaryti reikėjo iki liepos 15 d.!

Telefonai pasiteiravimui: 8 346 58 216; 8 688 34 618; 8 346 58352; 8 682 41316.

Laukiame sugrįžtant!

Informacija dėl lopšelio-darželio “Varpelis” laikino uždarymo

Informuojame, kad vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos 2019-05-09  įsakymu Nr. 10.1-DS-SV-135 „Dėl Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ laikino uždarymo“, lopšelis-darželis nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d. laikinai uždaromas. Dirbti pradėsime 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Primename, kad:

LINKIME GERŲ IR SAUGIŲ ATOSTOGŲ!

Informacija darbuotojams dėl įstaigos reorganizacijos

Informuoju, kad vadovaujantis pakeistu Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-47 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedu (su pakeitimais), Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. V17-72 ,,Dėl Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ nuostatų patvirtinimo“ (išsami informacija susipažinimui su dokumentais: https://www.varpelis.kaisiadorys.lm.lt/reorganizacija), nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“ bus reorganizuojamas prijungimo prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ būdu. Darbuotojų darbo santykiai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tęsiasi ir toliau tokiomis pačiomis sąlygomis (jeigu darbuotojas nenusprendžia kitaip) Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyriuje „Varpelis“.

Daugiau informcijos bus pateikta individualiai kiekvienam darbuotojui.

Direktorė Laima Čekaitienė

Dėl darbo vasaros laikotarpiu

Informuojame, kad lopšelis-darželis „Varpelis“ nuo 2019-07-01 iki 2019-07-31 bus uždarytas (Kaišiadorių rajono savivaldybė administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos 2019-05-09 įsakymas Nr. 10.1-DS-SV-135).

Todėl primename, kad tėvai, kurie planuoja savo vaikus vasaros laikotarpiu (liepą-rugpjūtį) vesti į ugdymo įstaigas, turi vadovautis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-26 įsakymu Nr. V1E-389 „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašu“ , kuris 2019 m. balandžio 29 d. buvo paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

1. Tėvai, kurie norės vesti vaikus liepos mėnesį į Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ iki 2019 m. gegužės 25 d., toje įstaigoje, turi parašyti prašymus ir pateikti šiuos dokumentus:

* abiejų tėvų pažymas iš darboviečių, pavirtinančias, kad vasaros laikotarpiu jiems nebus suteiktos atostogos;

* vaiko gimimo liudijimo ir sveikatos pažymos kopijas (kam reikės paruošime, kreipkitės).

2. Iš anksto, iki pirmos vaiko lankymo dienos, reikia sumokėti mokestį už visą pasirinktą įstaigos lankymo laikotarpį:

* iki liepos 1 d. – į darželio-mokyklos „Vaikystės dvaras“ sąskaitą;

* iki rugpjūčio 1 d. – į lopšelio-darželio „Varpelis“ sąskaitą.

Grupėse šiuo metu vyksta pakartotina tėvų apklausa dėl įstaigų lankymo vasaros laikotarpiu (birželio-liepos-rugpjūčio mėnesiais), todėl prašome savo apsisprendimą pasakyti grupės auklėtojoms.

Taip pat primename, kad tie tėvai, kurie nuo rugsėjo 1 d. leis savo vaikus į priešmokyklines grupes, iš anksto turi parašyti prašymus dėl vaiko išbraukimo iš sąrašų. Prašymo formos yra grupėje (paskutinė vaiko lankymo diena – fiksuojama prašyme, kaip vaiko išbraukimo iš darželio diena).

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis asmeniškai arba telefonu.

Administracija