AKTUALI INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO!

Kaip pateikti ugdymo įstaigai elektroniniu būdu gautą vaiko sveikatos pažymėjimą?
Kaip žinia, nuo 2018 metų profilaktinio vaiko sveikatos patikrinimo pažymos formuojamos ir pateikiamos į E-sveikatos sistemą elektroniniu būdu. Jūsų vaiko MOKYKLOS visuomenės sveikatos specialistai E-sveikatos sistemoje išduotas pažymas gali matyti, Jums nereikia perduoti asmeniškai (popierinių pažymėjimų) ar pateikti pažymėjimo peržiūros kodą.

Dėmesio!

LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE tokia pati sistema dar yra diegiama, todėl darželinukų tėvai turi perduoti asmeniškai (popierinius sveikatos pažymėjimus) ikimokyklinio ugdymo mokytojams (grupės auklėtojams) arba išsiųsdami elektroniniu paštu (ldvarpelis@gmail.com) pažymėjimo kopiją.

Kaip gauti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą?
1. Prisijunkite prie www.esveikata.lt portalo. Susipažinkite (uždėkite varnelę) su pacientų, besijungiančių prie ESPBI IS portalo, supažindinimo forma.
2. Pasirinkite sritį – „Pažymos“.
3. Atidarykite peržiūros langą – „E027-1 Vaiko sveikatos pažymėjimas“.
4. Pasirinkite – „Sukurti pažymos peržiūros kodą“.
5. Pasirinkite – „Tęsti“ veiksmą.

Vaizdinė medžiaga: https://youtu.be/5J18TuMTgHA

Kaip peržiūrėti/atsisiųsti vaiko sveikatos pažymėjimą įvedus pažymos peržiūros kodą?
1. Prisijunkite prie www.esveikata.lt portalo.
2. Pasirinkite sritį – „Pacientams“.
3. Paspauskite – „Peržiūrėti pažymą“.
4. Langelyje „Peržiūros kodas“ įveskite vaiko pažymos peržiūros kodą; langelyje „Asmens gimimo data“ įveskite vaiko, kuriam buvo išrašyta pažyma gimimo datą.
5. Paspauskite mygtuką „Peržiūrėti“.

Informacija paruošta pagal internete viešai skelbiamą informaciją

Sveikatos apsaugos ministerijos raštas