Dėl darbo vasaros laikotarpiu

Informuojame, kad lopšelis-darželis „Varpelis“ nuo 2019-07-01 iki 2019-07-31 bus uždarytas (Kaišiadorių rajono savivaldybė administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos 2019-05-09 įsakymas Nr. 10.1-DS-SV-135).

Todėl primename, kad tėvai, kurie planuoja savo vaikus vasaros laikotarpiu (liepą-rugpjūtį) vesti į ugdymo įstaigas, turi vadovautis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-26 įsakymu Nr. V1E-389 „Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašu“ , kuris 2019 m. balandžio 29 d. buvo paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

1. Tėvai, kurie norės vesti vaikus liepos mėnesį į Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ iki 2019 m. gegužės 25 d., toje įstaigoje, turi parašyti prašymus ir pateikti šiuos dokumentus:

* abiejų tėvų pažymas iš darboviečių, pavirtinančias, kad vasaros laikotarpiu jiems nebus suteiktos atostogos;

* vaiko gimimo liudijimo ir sveikatos pažymos kopijas (kam reikės paruošime, kreipkitės).

2. Iš anksto, iki pirmos vaiko lankymo dienos, reikia sumokėti mokestį už visą pasirinktą įstaigos lankymo laikotarpį:

* iki liepos 1 d. – į darželio-mokyklos „Vaikystės dvaras“ sąskaitą;

* iki rugpjūčio 1 d. – į lopšelio-darželio „Varpelis“ sąskaitą.

Grupėse šiuo metu vyksta pakartotina tėvų apklausa dėl įstaigų lankymo vasaros laikotarpiu (birželio-liepos-rugpjūčio mėnesiais), todėl prašome savo apsisprendimą pasakyti grupės auklėtojoms.

Taip pat primename, kad tie tėvai, kurie nuo rugsėjo 1 d. leis savo vaikus į priešmokyklines grupes, iš anksto turi parašyti prašymus dėl vaiko išbraukimo iš sąrašų. Prašymo formos yra grupėje (paskutinė vaiko lankymo diena – fiksuojama prašyme, kaip vaiko išbraukimo iš darželio diena).

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis asmeniškai arba telefonu.

Administracija