Informacija apie lopšelio-darželio darbą po atostogų

Lopšelis-darželis po atostogų pradės dirbti 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Pradžioje veiks „Nykštukų“ grupė (I aukštas, įėjimas iš kiemo pusės).

Grupės darbo laikas nuo 7.00 iki 18.00 val.                

Ateinant į lopšelį-darželį (pirmą dieną) privaloma atsinešti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), asmeninius vaiko daiktus, mokesčio kvitelį/pavedimą, patvirtinantį apie atliktą išankstinį apmokėjimą (už rugpjūčio mėnesį) ir apmokėjimo kvitą už birželio mėnesį (kas pavėlavo susimokėti iki liepos 15 d.).

Primename, kad iš anksto, iki pirmos vaiko lankymo dienos, reikia sumokėti mokestį už visą pasirinktą (prašyme nurodytą) įstaigos lankymo laikotarpį.

Mokesčio kvitai bus pradedami išrašinėti nuo 2019 m. liepos 30 d.

Taip pat primename tiems, kurie pamiršo susimokėti mokestį už birželio mėnesio lankymą, tai padaryti reikėjo iki liepos 15 d.!

Telefonai pasiteiravimui: 8 346 58 216; 8 688 34 618; 8 346 58352; 8 682 41316.

Laukiame sugrįžtant!