Informacija darbuotojams dėl įstaigos reorganizacijos

Informuoju, kad vadovaujantis pakeistu Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-47 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedu (su pakeitimais), Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. V17-72 ,,Dėl Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ nuostatų patvirtinimo“ (išsami informacija susipažinimui su dokumentais: https://www.varpelis.kaisiadorys.lm.lt/reorganizacija), nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“ bus reorganizuojamas prijungimo prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ būdu. Darbuotojų darbo santykiai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tęsiasi ir toliau tokiomis pačiomis sąlygomis (jeigu darbuotojas nenusprendžia kitaip) Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyriuje „Varpelis“.

Daugiau informcijos bus pateikta individualiai kiekvienam darbuotojui.

Direktorė Laima Čekaitienė