Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis (tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų koeficientai, kurie nurodyti BMA (35,5) ir MMA (380 €) dydžiais):

  • Direktorius – 32;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato) – 22,6;
  • Pedagogai (auklėtojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai) – nuo 16,1 iki 20,23;
  • Administracijos darbuotojai (sekretorius, pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams, buhalteris) – MMA, nuo 11,05 iki 14,36;
  • Pagalbinis ir kitas aptarnaujantis personalas – MMA (380 €).