Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis (tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų koeficientai, kurie nurodyti BD (130,5) ir MMA (380 €) dydžiais):

  • Direktorius (A lygis)- 8,71;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (B lygis) – 6,15;
  • Pedagogai (auklėtojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai. A ir B lygis) – nuo 4,38 iki 5,51;
  • Administracija (B ir C lygis) – nuo 3,04 iki 4,00;
  • Specialistai (A, B ir C lygis) – nuo 3,00 iki 3,2;
  • Darbininkai (D lygis) – MMA (380 €).

Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas​
​Įsakymas konsultacinei darbo grupei​