Padidėjo atlyginimas už vaiko išlaikymą

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos padidėjo minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 555 Eur. Todėl vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17-419 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 p., didėja ir atlyginimas ugdymo reikmėms tenkinti edukacinėms erdvėms įrengti ir atnaujinti bei aplinkai išlaikyti:

2.1. už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 2,5 % minimalios mėnesinės algos dydžio – 13,88 Eur.

Administracija