Šeimos diena!

Kviečiame visus: didelius ir mažus, tėvelius ir senelius, broliukus ir sesutes… 2019 m. gegužės 15 d. 16.30 val. aktyviai dalyvauti Šeimos dienos renginiuose

Renginio programa

Dėl šildymo sezono pabaigos

2019 m. balandžio 19 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta 2018–2019 m. šildymo sezono pabaiga nuo 2019 m. balandžio 23 d.

PRANEŠIMAS DĖL KAIŠIADORIŲ R. PAKERTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR ŽIEŽMARIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ REORGANIZAVIMO IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO

 1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis, kurio:
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • buveinė – Ateities g. 8, Pakertų k., 56262 Kaišiadorių r. sav;
  • kodas – 190506016;
  • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
 2. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“, kurio:
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • buveinė – Narimanto g. 37, Žiežmariai, 56238 Kaišiadorių r. sav;
  • kodas – 190503244;
  • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
 3. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“, kurios;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
  • buveinė – Vytauto 44A, Žiežmariai, 56237 Kaišiadorių r. sav;
  • kodas – 190503059;
  • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
 4. Reorganizavimo būdas – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“ reorganizuojami prijungimo prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ būdu.
 5. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veikiančiai biudžetinei įstaigai po to, kai šios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, be ne vėliau kaip 2019 m. rugsėjo 1 d.
 6. Su Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo sąlygų aprašu“ galite susipažinti nuo 2019 m. vasario 27 dienos (spausti čia) arba adresu Narimanto g. 37, Žiežmariai, 56238 Kaišiadorių r. sav., direktorės kabinete.
 7. Su Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ nuostatų projektu galite susipažinti (spausti čia).
 8. Su Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais galite susipažinti nuo 2019 m. vasario 27 d. (spausti čia).
 9. Su Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ vadovo praėjusių trejų metų metinės veiklos ataskaitomis galite susipažinti nuo 2019 m. vasario 27 d. (spausti čia).

Padidėjo atlyginimas už vaiko išlaikymą

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos padidėjo minimalioji mėnesinė alga (MMA) – 555 Eur. Todėl vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17-419 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 p., didėja ir atlyginimas ugdymo reikmėms tenkinti edukacinėms erdvėms įrengti ir atnaujinti bei aplinkai išlaikyti:

2.1. už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 2,5 % minimalios mėnesinės algos dydžio – 13,88 Eur.

Administracija