Apie mus

Žiežmarių lopšelis–darželis „Varpelis“ dirba nuo 1976 m. gegužės 10 dienos. Jis įsikūręs Žiežmarių gyvenvietės centre, Narimanto gatvėje Nr. 37.

Lopšelis-darželis savivaldybės biudžetinė įstaiga kuri vykdo ikimokyklinio ugdymo programą.
Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su lopšelio-darželio pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir įstaigos Nuostatais.

Darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val. (10,5 val.). Viena grupė (tėvams pageidaujant) dirba nuo 7.00 iki 17.30 val.

Lopšelyje–darželyje yra 4 skirtingo amžiaus vaikų grupės.